Opowiadamy o blaskach i cieniach bycia dzieckiem znanych rodziców. Swoimi doœświadczeniami dzieli się wiele gwiazd w książce ,,Rodzinę mniej znaną pożyczę na chwilę” Agnieszki Gołas-Ners. Pokażemy również prywatną twarz Agnieszki Osieckiej (wspomnienia o wybitnej postaci) jak i prawdziwych gentlemanów podczas Gali Gentlemen Roku 2011. Laureatem w tym roku został Jerzy Hoffman.