Trudno jest uchwycić bogactwo natury i zmiennoœść otaczającego nas œwiata, wielu artystów próbuje tego do dawna. Wœród nich jest Krystyna Jatkiewicz – autorka wernisażu ,,Grafiaka na tkaninach”. Gośœciliœśmy również na premierze książki ,,Ryszard i Kobiety” autorstwa polityka Ryszarda Kalisza. Autor wypowiada się o feminizmie i roli kobiety we współczesnej Polsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here