Prezentujemy kawiarnię „Manja”, ul. Œniadeckich 17, Warszawa (www.manja.waw.pl)