Program poświęcony medycynie naturalnej. Instytut Uncaria specjalizuje się w tej dziedzinie, a swoje doświadczenia czerpie między innymi z Peru. Instytut mieści się w Warszawie przy ul. Świeckiej 6A. (tel. 22 4284848, www.uncaria.pl)