Dzisiejszego wieczoru przeniesiemy się w œwiat gorących rytmów kubańskich i najpiękniejszych kobiet – wybory Miss Egzotica International 2013. Przesłaniem tego projektu jest walka z dyskryminacją, wyrównanie szans i pokazanie Polaków jako obywateli œwiata. Zostaliœmy zaproszenia na wernisaż Anny Powierża został on zorganizowany przez Fundację Herosi w ramach œwiatowego dania walki z rakiem. Bohaterami zdjęć sš dzieci ze Szpitala Onkologicznego w Warszawie. Ponadto koncert zespołu The Trash, jego gitarzystą jest Radosława Majdan.