W pierwszym, pilotowym odcinku GWIAZDOramy odwiedzimy imprezę Dody oraz Cin&Cin Polish Cup.